Troba el producte que cerques:

bar

Fabricants de gomes elàstiques per a agendes. Les gomes elàstiques rodones i planes es fabriquen amb el terminal metàl·lic, terminal metàl·lic volandera, terminal pel·lícula o tallades a la mida que sol·liciti el client. També els fabriquem en rodets.

Series relacionadas